Design a site like this with WordPress.com
Get started

डोहाळे जेवणाला अशी सुंदर सजावट

सातव्या किंवा नवव्या महिन्यामध्ये हा डोहाळे जेवणाचा कार्यक्रम केला जातो. डोहाळे जेवणालाच काही  ठिकाणी ओट भरणं किंवा सातांगळं असं म्हणतात.
प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात गर्भारपण हा महत्त्वाचा क्षण असतो आणि त्यातही आनंदादायी असते ते डोहाळे  जेवण. डोहाळे जेवणाच्या निमित्ताने गर्भवती महिलेचं सर्व कुटुंबियांकडून आणि मित्रपरिवारांकडून कोडकौतुक करण्यात येतं. या समारंभासाठी बरंच प्लॅनिंग केलं जातं. आजकाल बरेच जण डोहाळेजेवण अगदी थाटामाटात साजरं करतात. तर काहीजण अगदी साध्या पद्धतीने आणि घरगुती समारंभ करतात. पण दोन्हीमध्ये सजावटही महत्त्वाची असतेच. तुमच्याकडेही जर डोहाळे जेवण असल्यास आणि तुम्ही त्याच्या सजावटीसाठी आयडियाच्या शोधात असाल तर खालील डोहाळे जेवण सजावटीचे फोटोज नक्की पाहा. तुम्हाला सजावटीसाठी नक्कीच मदत होईल.

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan Decoration Ideas


पारंपारिक सजावट, चंद्र आणि डोहाळे जेवण

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan Decoration Ideas

 थाटामाठानं गणगोतांच्या सहवासात डोहाळजेवणं साजरी केली जातात. आवडी निवडीचे शिजवीत तिला धीर दिला जातो. हिरव्या बांगड्या, हिरवी साडी, फुलांचा रंगीबेरंगी साज तिच्या साठी आणून हौस मौजेने तिचं  कौतुक मांडल जातं.
गर्भीणनारी तुझा गर्भ डौलदारउदराला येऊं दे कृष्णदेवाचा अवतार

Dohale Jevan Decoration Ideas


सुटसुटीत आणि सुरेख सजावट
डोहाळेजेवणासाठी हिरवी साडी, फुलांची वाडी, पाच फळे आणि ओटी हे लागतं, तसेच फराळ/ पंचपक्वान्न/ इतर खावेसे वाटणारे पदार्थ यांच एक ताट त्यात पाच वाट्यांमध्ये प्रत्येकी एका वाटीत एक याप्रमाणे पेढा, बर्फी, रूपया वै ठेवुन त्यावर पुरी झाकुन ठेवतात आणि ते उघडायला लावतात.

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan Decoration Ideas


१. हा कार्यक्रम सन्ध्याकाळी व सुर्यास्ताच्या आधी करतात.

२. जिचे डोहाळजेवण आहे तिला हिरव्या रंगाची साडी/ड्रेस भेट म्हणून देतात (नव्-निर्मितिचा रंग हिरवा असतो म्हणून). हल्ली इतरही भेटवस्तू दिल्या जातात, उद. गर्भसंस्कार व. पुस्तके इ.

३. ओटी ५ प्रकारच्या फळांनी भरणे. फक्त सासूबाईंनी ओटी भरायची, इतर स्त्रियांनी ५ फळे हाती लावणे.

४. जेवणासाठी पंचपक्वान्ने – जिचे डोहाळजेवण आहे तिच्या आवडीची करावीत. यात गंमत म्हणून एक  स्त्रिलिन्गी व एक पुल्लिन्गी पक्वान्न असावे. उदा. खीर व लाडू. अशा २ पदार्थांवर पुरी झाकून तिला एक पसंत करावयास सांगणे व त्यानुसार मुलगा/मुलगी हे ठरवतात.

४. फुलांची/चांदण्याची वाडी भरणे या गोष्टी ऐच्छिक व प्रत्येक घराण्याप्रमाणे वेगळ्या असू शकतात.
हौस असेल तर चांदण्यातले, बोटीतले, बागेतले, कोवळ्या उन्हातले असे वेगवेगळे डोहाळेजेवण पण करतात.
डोहाळे जेवण साज

Dohale Jevan Decoration Ideas

Dohale Jevan Decoration Ideas

डोहाळे जेवणाची जय्यत तयारी आता अनिकेत इव्हेंट्सची जवाबदारी. सुंदर सजवलेला पाळणा-झोपाळा असो वा ताज्या फुलांचे दागिने, हॉल ची सजावट असो वा घरगुती सजावट, आम्ही घेतो तुमच्या या नाजूक क्षणाची पूर्ण काळजी. बुक करण्यासाठी आता  कॉलकरा 098811 17125

Naming Ceremony during Covid-19

Naming ceremony is a very important event in the life of a newborn, naming ceremony gives the identity to the newborn which will be with him for the rest of his life. The naming ceremony during the pandemic has to celebrate with all kinds of safety so that everyone will be safe. Let’s take a few steps which will make you and the guest safer during this pandemic.

Naming ceremony

Limited Guest

During the crisis it’s always a best practice to invite the limited guest and that’s what government instructed to invite the less guest. It is very difficult, however, we need to call all these people who are very close you the family and close friends, the less the people the more each and everyone is safe and there will be more fun as all are close relatives and friends.
Limited Food Items

When you decided to I invite very few people as per the government instruction and if there are less people then there has to less food item as well so that food won’t get waste and all the invites can enjoy the food in an effective way. Naming ceremony food has to be very delicious so that guests will remember it for a long time.

Distribute Mask

This is best security measure from the COVID-19, wearing a mast not only keeps you safe but it keeps safe to others as well. Naming ceremony is a function where family members always want everyone should be safe and sound; this attitude will leads you to distribute the mash as request people to sanitize themselves for higher safety.
Return Gift

To make any event memorable for the guest then one of the best things is to give them return gift, this makes them feel special and they will have the good memories of the naming ceremony, if we have the good memories during the COVID-19 this will be the best thing we can ever think of.

Social Distancing

Social distancing is one of the aspects to be safe and keep others safe from COVID-19, maintaining the social distance during the naming ceremony is very important as all the may not maintain the social distancing during the event.
No touching the baby

This I think is the most important thing to keep in mind during the naming ceremony as the newborn has weak immunity and more vulnerable to the diseases. Naming ceremony is for him so we must make sure that all the guest maintain the safe distance from the newborn and only mother will be touching the baby so that there will be no risk to the baby during the naming ceremony.
Conclusion

Celebrating the naming ceremony during the COVID-19 is a risky affair however; if we follow certain steps of safe then there will be no worries. Guest and the family ember want to finish the naming ceremony with the good memories so for that safety and following the rules is very important. Be safe and have fun.

How to Celebrate Your Dohale jevan During Quarantine

We all want to enjoy festivals and want to have fun with the family in the form of festivals and family functions. We always make plans to celebrate various festivals and functions where all family and relatives meet each other and enjoy the moment.Due to this pandemic, many plans got canceled like marriages and many family functions, however, we can still enjoy the festival with family and relatives. Now you might be thinking about how we can do it, so let’s take a look at how we can still manage the functions in this crisis.

One of the famous functions is Dohale Jevan, which we all always celebrate with family and relatives.
Functions during Covid-19
Let’s take a look at what’s the best way to celebrate the festivals during a pandemic.

 Limited Guest
In this pandemic we can’t invite all of our relatives and friends, we have to invite the guest as per the government norms and can invite-only 50 guests. As a responsible citizen, we must follow the rules and regulations, especially during the pandemic. The less guest we invite the fewer chances of risk due to Covid-19. Plan the function in such a way that all will be safe and sound.
Limited Food Items
When we decide on less invitee in the same way we have to think about the crisis and we have to finalize the limited and the best items so that food must not get waste and all the invitees get the best food possible.
Safety Measures
Taking the precautions during the pandemic is always advisable and when we are inviting people to celebrate. As a precaution measure, we must distribute the face mask and sanitize must keep on the entrance and at the various places of the venue. Dohale Jevan is such an event where the entire guests greet to would-be mother so we must request the guest to sanitize themselves before and after the meeting would be mother, this will be the best practice for the guest, and the would-be mother.
 Maintain the Social Distance
DohaleJevan
 is an event where all guests dance, eat, and make fun of each other means all the guests are in the complete fun mood. In a happy mood, we might forget the social distancing and there will be a risk for everyone so maintaining social distance and it is good for everyone.
 Return Gift to the Guest
We must appreciate the guest are coming to meet and bless the would-be mother so we must give them the return gift so they also feel special, this small gesture will make the image of the best host in the mind of the guest and they always come to you whenever you invite them and they will always ready to help you during the adverse time. Inviting people on dohale jevan already made they felt the near and dear of the host and giving them the return gift felt them special.
Conclusion
Celebrating any event with all kind of safety and measures make the event more enjoyable and guest will also enjoy and they feel then they are treated well by the host and appreciated by the host to visit them during this pandemic. In a nutshell prepare the best plan with all measures and safety for everyone and make everyone happy.

Best Ideas for Baby Shower

baby shower event
dohale jevan

The child is en route, its a unique time for a family who is trusting that somebody will come and make them more joyful. Loads of gifts and toys are continually trusting that the child will come in the realm of bliss. In this occasion, there are numerous perspectives that make it an uncommon occasion, for example, visitors, favoring, toys anyway the principle angle is beautification. We should examine the absolute best infant shower enrichment thoughts

Arranging a child shower is simple when you split the occasion into straightforward components. You should choose a date before any genuine shower arranging can start. Likewise with different gatherings, it is significant for a child shower to be deliberately arranged and essential for everybody. You can get the assistance of an occasion organizer.

Inflatable Decoration

The inflatable will take your beautification thought towards more flawlessness. The inflatable is a sweetheart by everybody independent of age. The children will get the best time with inflatables and seniors can’t quit playing with inflatables. At whatever point you intend to enhance the Baby shower event remember to incorporate inflatables . Dohale  Jevan  decoration or Baby shower enrichment by swell is sufficient to keep each visitor upbeat during the entire occasion.

Diaper Decoration

Diaper design for Godh Bharai is the new pattern which is getting mainstream step by step. Diaper enrichment is the best sign that somebody is coming to include bliss throughout everyday life. This adornment is extremely straightforward we need to roll the diapers and spot on each edge of the lobby or any place you leading the capacity.

Child Bottle Decoration

The child bottle we can utilize an indication of nourishment as the container speaks to milk or nourishment for the infant. We can put blooms on the jug and can make the child photographs on the containers to look increasingly alluring. The infant bottle looks as adorable as an infant as a jug speaks to the child in general.

Child Christmas Tree Decoration

Everything which speaks to a child in the occasion can be utilized as enrichment, for example, infant Christmas tree, infant Christmas can be improved so that they look as stunning as babies. In the event that the dohale jevan decoration is occurring during Christmas time, at that point infant Christmas tree the design is the best activity.

Blossom Decoration

dohale jevan
baby shower event

This is the best beautification for each occasion we can do particularly for the dohale jevan, as an infant is as new and as calming as blooms. Blooms can put a grin at your face whenever same as an infant can make you grin whenever.

Child shower subject

Child shower subject is an extraordinary thought to make a genuine infant condition by joining infant shower solicitations, infant shower decisions, infant shower design, and infant shower games. The following are some most loved child shower topics. You ought to consistently remember that the infant shower topic will suit the most significant visitor [pregnant mother].

When the child shower topic is resolved, we can utilize it to modify topic shower solicitations, infant shower adornment, baby  shower games, infant shower cakes, and infant shower. With the assistance of an occasion organizer, you can make your occasion considerably progressively fun.

Show photographs of the mother to-be, father to-be, loved ones.

Individuals love to take a gander at pictures. We as a whole do! We as a whole love to take a gander at pictures of individuals, what they’re doing, what they’re wearing, where they’re at, and who they’re with. Pictures are fun, individual, and fascinating. Thus, showing a couple of photos of the mother, father, and their family and companions at the baby shower is an ideal enrichment to give your gathering some character and flavor. Pictures truly customize a child shower and let everybody become more acquainted with the eager mother somewhat better. They are likewise a fun ice-breaker and get everybody talking and snickering.

End

Godh Bharai is a significant occasion in the life of would-be mother and relatives and no uncertainty for child too. Embellishment assumes a significant job in the achievement of the occasion as design is the primary thing that visitor will observe once they to the occasion. So pick the best adornment topic for dohale jevan and makes everybody.

Mistakes to Avoid in naming Ceremony

Naming Ceremony is not just a ceremony however it’s a way of saying,” Welcome to the world”. We are happy to have you amongst us. In another way, we can say that naming ceremony is all about giving the identity to the newborn. Family members, relatives & all the invitees are excited to bless the baby. During the ceremony due to excitement many people do small mistakes, it’s important to avoid those mistakes. Here is the list of the mistakes than happened unknowingly.

1. Decoration

The decoration is very important with which we can’t do mistakes as decoration is the first thing all the guests will see while entering the ceremony. Decoration idea for naming ceremony has to be so effective that all guests get the best view of the decoration. Use the fresh flowers & best lighting systems so that both looks great together. We say the first impression is the last impression, so the first impression has to be eye-catching.

2. Food

Maybe people don’t remember how the ceremony was but they always remember the taste of the food. Good foods play a very important role in the success of any kind of event & ceremony. Avoid the many dishes as it will get waste & people may not eat each & every dish keep the food section short & simple means limited items & taste must be up to the mark. Good food is one of the most important parts of the ceremony.

3. Attend All the Guests

All guests are equally important, never miss to attend the guest personally as a guest makes the event more successful. In India we follow “Guest is like a God”.  Attending the guest makes you the best host ever & guest also feels the importance of their presence.  Guests should not feel unattended as they came to the ceremony to bless the baby. While attending the guest we have to make a better balance between the guest & the relatives as both are equally important for the ceremony.

4. Book the Pandit

Pandit is the person who can tell the best alphabet for the name of the newborn & plays an important role in the naming ceremony. As per Indian tradition, Pandit makes the janampatrika for the baby & gives the best option for the name. Booking the Pandit well in advance will make the naming ceremony smooth. Pandit will tell us the auspicious day & time for the naming ceremony.

Conclusion

Naming A ceremony is an event where we welcome & give the identity to the new addition in the family. While doing this ceremony we have to take care of many things & decoration idea for naming ceremony has to be discussed with every family member. Food, Guest & blessing makes the event more memorable. Whenever planning for the naming ceremony always avoids the small mistakes.

Best Dohale Jevan Ideas

Make service paramount for the mother and her baby 

Baby shower function for an expecting mother is typically directed in the seventh or nine months of the growth time frame. It is of most extreme significance in the Maharashtrian culture where a propitious day is picked for an extraordinary Puja. Ladies going to the function acquire flavourful conventional rarities to extinguish the nourishment desires of an anticipating mother. Certain customary ceremonies, for example, Haldi Kumkum are additionally held during the function. The expecting mother is made to feel extraordinary as she is offered sarees as endowments, best dohale jevan decoration, alongside mouth-watering desserts and savories, bangles and aroma, adornments, blossoms, and natural products, and so on. The Baby Shower service is informally, otherwise called Oti Bharan in certain pieces of Maharashtra. Here are not many pointers to make the Dohale Jevan occasion a noteworthy one for the mother.

The Event Theme

Set up a special subject to commend the baby  shower occasion in a positive manner. There are many dohale jevan decoration ideas for you to attempt, for example, Sunrise, Moonlight, Kingdom, and so on to enhance the scene. Get the best dohale jevan decoration ideas at home to enhance on the subject and shock the anticipating mother. Take uncommon and safe consideration in setting up the dais for the mother where she is made to sit on a swing or a detailed couch. Fancy the dais with a lot of normal blossoms to make it look beautiful and luxurious. You can likewise rope in a female emcee to have the occasion and engage the ladies visitors.

Baby shower decoration

Baby shower decoration- decorates the room with pictures of famous movie stars and films. We can also decorate the room with pop star posters. We can decorate room as per any children story such as ‘Hey Diddle Diddle’ or ‘Goldilocks. We can use children’s books for table centerpieces. Stack the books and tie ribbon around the books with a big bow on top. Decorate the top with a pacifier.

Stable baby shower decoration-decorate the room as a stable with a manger big enough for Mom. Another type of decoration is Umbrella baby shower decoration-Decorate room with umbrellas, galoshes, etc. Tell all the guests that the forecast says showers today and every one comes in raincoats.

props and Games

A female emcee can be procured for the baby shower festivity. Not many engaging games, for example, speculating whether the child is a kid or a young lady, composing the all the best for the appearance of a looming baby, get together games, and so forth will lift the fun remainder of the Baby Shower service. The expecting mother can be enhanced with a Mother-to-be band. Moreover, a few selfie props for the connections to be created with the appearance of the baby , for example, Kaaki, Maavshi, Taai, and so on can be organized the visitors. These thoughts will most likely make the baby  shower occasion a fruitful one.

Endowments

Ladies going to the service might be given some arrival endowments as a token of appreciation for their warm wishes to the mother and the child. It is ideal to choose certain arrival blessing things, for example, kitchen utensils, adorably or porcelain, and so on as an image of the baby  shower function. Ensure that each hitched lady is given the conventional Haldi Kumkum during the baby shower function.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus you own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.